Kopenhagen, FS 2019

The Grand Tour- Neapel, FS 2017

Stockholm, FS 2016

Konkrete Utopie, Turin, HS 2015

Die Wiener Moderne, Wien, FS 2015

Österreich - Italien FS 2014

New York FS 2013

Venedig HS 2012, La Biennale di Venezia

Portugal FS 2012